Zaloguj się!


Ankieta

1. Czy system Insigos będzie przydatny w Państwa pracy?[Głosuj] [Wyniki]2. Czy korzystanie z systemu Insigos jest łatwe?


[Głosuj] [Wyniki]Polecane strony


Dokumenty

Projekt realizowany jest przez

Ministerstwo Rozwoju
 


Insigos
(Internetowy System Informacji Gospodarczej)

to aplikacja działająca w oparciu o standardowe przeglądarki internetowe, która zapewnia bezpłatny dostęp z poziomu sieci Internet do danych statystycznych dotyczących gospodarki i handlu zagranicznego Polski. Celem systemu jest zapewnienie użytkownikom dostępu do informacji statystyczno-gospodarczej dla potrzeb analitycznych. Dane zasilające ten system pozyskiwane są z GUS, Ministerstwa Finansów.
System Insigos kierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorców, studentów, analityków, a także do osób wykorzystujących w swojej pracy wieloletnie dane statystyczne, zarówno szczegółowe jak i zagregowane.


Moduł Polityka Gospodarcza – POLGOS

Dla bieżących potrzeb analitycznych w zakresie gospodarki opracowany został moduł pod nazwą POLGOS, służący do prezentacji danych porównawczych w zakresie polskiej gospodarki.
W module zaprezentowano zestaw wybranych kategorii liczbowych oraz wskaźników (rentowności, poziomu kosztów, płynności finansowej i innych).

F-01/I-01 - Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe
Insigos umożliwia przeglądanie i analizę danych w układach dla sekcji i działów PKD (wielkość zatrudnienia powyżej 49 osób) na podstawie zapytań (parametrów) określanych przez użytkownika.

Moduł Handel Zagraniczny - HZ

Moduł ten przedstawia dane porównawcze w zakresie polskiego handlu zagranicznego. W chwili obecnej prezentowane są raporty od 2010 roku roku na tle analogicznego okresu .
Informacje dostępne są w układach według:Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z systemu Insigos.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie wszelkich wątpliwości i sugestii dotyczących funkcjonowania systemu na adres insigos@mr.gov.pl
Państwa uwagi będą stanowiły istotne wsparcie dla dalszego rozwoju projektu Insigos.

Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego